Truba

Predavač: Tomislav Ratković

 

Radionica je namijenjena učenicima osnovnih i srednjih glazbenih škola.

Polaznicima će biti omogućena svakodnevna individualna i skupna nastava.

Nastava će se odvijati prema dogovorenom rasporedu, a bit će prilagođena znanju, sposobnostima i pripremljenosti polaznika.

Cilj ove radionice je omogućiti polaznicima bolji razvoj tehnike i interpretacije te usvajanje pravilnog načina vježbanja.

Vezano uz želje i potrebe polaznika moguć je rad na temeljnim tehnikama: disanju, postavi i oblikovanju tona.

Za razvoj interpretacije i pripremu nastupa, polaznici trebaju pripremiti jedno ili više djela iz cjelokupne literature za trubu, koje će raditi uz korepetitora.

Predviđen je i rad u komornim skupinama.

 

 

LJETNI GLAZBENI KAMP

18. - 23. 08. 2024. Ljetni glazbeni kamp djeluje u prostorima Srednje škole s pravom javnosti u Maruševcu, gdje u netaknutoj prirodi i tišini svi sudionici imaju priliku za druženje i umjetničko usavršavanje.

              

Galerija