Klavir

Cilj ove radionice jest omogućiti polaznicima bolji razvoj tehnike i interpretacije.

Kroz rad na tehničkim problemima, i interpretaciji, učenici će imati priliku proći proces pripreme za nastup.

Lijep ton na klaviru, primjerena upotreba pedalizacije, slušanje –  kao preduvjet kontrole izvedbe, poštivanje stilskih obilježja… neke su od tema koje će učenici obrađivati kroz pripremljene skladbe.

U dogovoru sa pedagogom, moguć je rad u komornim sastavima klavirskog dua i tria. Svi polaznici radionice klavira imaju priliku sudjelovati u komornom ansamblu “Tonechimes”.

Nastava će se odvijati svakodnevno prema dogovorenom rasporedu, a bit će prilagođena znanju, sposobnostima i pripremljenosti polaznika.

U dogovoru s pedagogom mogući su i posebni zadaci.

LJETNI GLAZBENI KAMP

18. - 23. 08. 2024. Ljetni glazbeni kamp djeluje u prostorima Srednje škole s pravom javnosti u Maruševcu, gdje u netaknutoj prirodi i tišini svi sudionici imaju priliku za druženje i umjetničko usavršavanje.

              

Galerija